Gangtest

Vi er eksperter i at vurdere, hvor langt personer med handicap kan gå, og hvordan kvaliteten af deres gang er. Begge dele er afgørende for, om personen kan bruge offentlig transport eller har brug for egen bil.

HandicapBilistCentret udfører gangtest. Vi tager udgangspunkt i Bilbekendtgørelsen og tester de ting, som bliver beskrevet væsentlige at vurdere i bilsagsbehandlingen.

Test

Ved testen måler vi gangdistance og tidsforbrug, og vi registrer antallet af pauser.

Fysioterapeuten, som udfører testen, ser på:

  • Hvordan borgeren rejser og sætter sig
  • Hvordan balancen er, når borgeren står
  • Kvaliteten af gangen, fx tempo og balance
  • Evnen til at gå på ujævnt underlag
  • Evnen til at gå på trapper

Ud fra testen vurderer vi, om borgeren kan benytte kollektiv transport. Resultatet af testen beskriver vi i et skema, som vi sender til den henvisende instans.

Gangtesten kan foretages hos HandicapBilistCentret eller lokalt hos borgeren. Skal vi køre ud lokalt i en kommune, kan vi nå at foretage gangtest på 3 borgere på samme dag.

Pris

Prisen for en gangtest er fast. Tester vi lokalt, er der tillæg for transporttid.

Få yderligere oplysninger om priser på 36 73 90 80.