Hjælp til afprøvning af erhvervsbil

Vi hjælper personer med et handicap til at bevare jobbet, selvom der indgår kørsel i jobbet.

Når en person med et handicap skal i erhverv, kan det være relevant at afprøve, om vedkommende kan køre bil, truck eller lastbil, og om der er behov for særlig indretning i køretøjet.

HandicapBilistCentret har i de fleste tilfælde mulighed for at teste og afprøve ovenstående, ligesom vi har erfaring med at vurdere behovet for anden indretning for at kunne udføre erhvervet.

Er der på grund af handicappet behov for særlig indretning i køretøjet, for at vedkommende kan betjene og køre det sikkert, kan vi teste, vejlede og stille skolevogn til rådighed for den vejledende helbredsmæssige køretest hos politiet.

Få yderligere oplysninger på 36 73 90 80.

Læs mere om test af behov for indretning af bil i forhold til kørekort