Hjælp til forberedende sagsbehandling

Vi kan hjælpe kommuner med forberedelsen til behandling af ansøgninger om støtte til bil fra borgere med et handicap. Vi er eksperter i at foretage den faglige beskrivelse af borgerens behov og muligheder.

HandicapBilistCentret tilbyder hjælp til den forberedende sagsbehandling af ansøgninger om støtte til køb af bil.

Sagsbehandlingen består af:

  • Møde med borgeren hos HandicapBilistCentret eller ved et hjemmebesøg, hvor relevante oplysninger om sociale forhold, funktionsniveau, hjælpemidler, kørselsbehov m.m. afdækkes
  • Gangtest
  • Indhentning af relevante lægeoplysninger fra borgerens egen læge, speciallæge eller sygehus
  • Rapport med de indsamlede oplysninger, lægepapirer og gangtest, som sendes til kommunen og borgeren, uden indstilling

Kommunen træffer herefter beslutningen om, hvorvidt de vil bevillige, hvad borgeren har søgt om.

Hvis kommunen beslutter at bevillige bil til borgeren, kan vi hjælpe i det videre forløb med:

  • Vurdering af borgerens behov for specialindretning i forhold til at betjene en bil (kørekortskrav) og egnethed til at føre bil
  • Valg af billigst egnede bil
  • Vurdering af borgerens behov for indretning/hjælpemidler i bil (kørestolslift, specialsæde m.m.)

Efter eventuel genhenvisning sender vi afslutningsvis en rapport med resultat og tilbud til kommunen.

Pris

Prisen på den forberedende sagsbehandling er fast. Vi giver en rabat på 5 procent pr. sag, hvis en kommune sender 10 eller flere sager inden for samme kalenderår. Sager som annulleres medregnes ikke, med mindre der er taget timebetaling for de eventuelt brugte timer.

Vi tager forbehold for særligt krævende sager. Ved dem kontaktes den henvisende kommune før eller umiddelbart efter, at vi begynder på sagen.

Lægeerklæringer opkræves via HandicapBilistCentrets faktura. Ekstraopgaver med bilvalg, vurdering af behov for krav i kørekortet m.m. afregner vi særskilt og er ikke omfattet af rabatten.

Få yderligere oplysninger om priser på 36 73 90 80.