Rådgivning om bilvalg

Vi hjælper med at vælge den billigst egnede bil til personer med handicap. Vi er uvildige og meget omhyggelige med, at den anbefalede løsning er den billigst egnede.

HandicapBilistCentret vælger billigst egnede bil til personer med et handicap, som enten selv skal køre bilen, eller som skal være passager i bilen.

Vi følger nøje Bilbekendtgørelsen ved valg af egnet bil og indretning.

Fysioterapeuter

Alle bilvalg foretages af fysioterapeuter.

Et bilvalg indledes med en kort samtale, hvor borgerens fysiske funktionsniveau og konkrete behov afdækkes. Dette sammenholder vi med kørekortskrav, lægeoplysninger og oplysninger fra kommunen, og vi tager stilling til, hvilke kriterier, som skal være opfyldt for, at bilen kan bruges og fungere i seks år.

Kriterierne kan fx være:

 • Personbil
 • Minibus
 • Bred dør
 • Høj indstigning
 • Plads til hjælpemidler

Afprøvning

Ud fra de opstillede kriterier tager vi stilling til, hvilke biler borgeren skal afprøve.

Vi vælger mellem alle biler på markedet, da de fysiske forhold i biler kan variere meget inden for biler til næsten samme pris. En dyr bil er ikke nødvendigvis bedre egnet end en billig.

For at være sikre på at finde den reelt billigst egnede bil, starter vi altid med at afprøve den billigste bil, der opfylder de opstillede kriterier. Passer den første bil, afprøver vi ikke flere biler, medmindre kommunen ønsker, at vi skal afprøve og vurdere egnetheden af den bil, ansøgeren eventuelt selv ønsker at købe.

Indretning i bil

I forbindelse med valg af bil tager vi stilling til, om borgeren har behov for indretninger i bilen i forhold til:

 • Eventuelle kørekortskrav
 • Ind- og udstigning
 • Siddestilling
 • Medtagning af hjælpemidler
 • Betjening af diverse funktioner i bilen

Vi afprøver de valgte indretninger sammen med borgeren, så vi er sikre på, at løsningerne fungerer og betyder en reel lettelse for borgeren. Det kan vi eventuelt gøre i HandicapBilistCentrets testbiler, hvor der fx kan afprøves:

 • Kørestolslifte
 • Enkelte specialsæder
 • Drejesæder

Det sparer kommunen penge, når der kun kommer den indretning i bilen, som er nødvendig.

Rapport

Resultatet af afprøvningen beskriver vi i en rapport. Vi indhenter og vedlægger priser på bil og indretning.

Det er muligt at vælge en udførlig rapport, frem for de sædvanlige rapporter, som er korte.

Kort rapport

Indeholder kun beskrivelse af kriterierne til valg af bilen, de afprøvede biler, indretningen og kun begrundelser for særlige dele af indretningen.

Udførlig rapport

Indeholder relevante oplysninger om handicap, nuværende bil og en grundig beskrivelse af de afprøvede biler og begrundelser for den særlige indretning.

I vores henvisningsskema vælger du, om du vil have en udførlig rapport.

Pris

Prisen på på vores ydelse, bilvalg, afhænger af, hvor mange timer vi skal bruge.

Dog er et § 7.1 bilvalg og valg af en minibus som ”hjælperbil” til fast pris.

Ved § 7.1 bilvalget gælder følgende kriterier ved den faste pris:

 • Højst ét hjælpemiddel, som borgeren selv kan løfte ind/ud af bilen
 • Ingen behov for særlig indretning, ud over fx bilvarmer, lange glideskinner til forsædet eller andet, som kan afgøres uden ekstra afprøvning.
 • Tilstrækkeligt med en kort rapport med resultatet af bilvalget

Ved valg af en minibus, som hjælperbil, gælder følgende kriterier ved den faste pris:

 • Tilstrækkeligt med en kort rapport med resultatet af bilvalget

Der er i § 7.1 bilvalg og valg af hjælperbil tillæg for:

 • Prøvekørsel af bilen, fx i forhold til affjedring
 • Afprøvning og stillingtagen til fx kørestolslifte, specialsæder, personlifte og skiftebrikse
 • Afprøvning af den bil, som borgeren selv ønsker at købe

Tillæg for den anvendte tid er typisk ½-1½ time. Vurdering af behov for indretning i forhold til kørekort udføres ligeledes mod ekstra betaling.

Få yderligere oplysninger om priser på 36 73 90 80.