Cookie- og privatlivspolitik

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold.

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet.

Vi indsamler oplysninger på to måder:

  1. Ved brug af cookies
  2. Ved at brugeren selv afgiver oplysninger

Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles og deres formål.

Når du besøger vores hjemmeside, bliver der lagt en cookie på din computer. En cookie er et lille stykke tekst, der gemmes på din computer, telefon eller hvad du bruger til at surfe Internettet med.

Vi bruger cookies for løbende at forbedre siden gennem statistik og for at forbedre brugeroplevelsen. Vi bruger også cookies til at støtte markedsføringen af vores tjenester.

Når du klikker dig videre på vores hjemmeside, accepterer du cookies. Du kan til hver en tid slette cookies fra vores hjemmeside.

Første- og tredjepartscookies

Vi benytter både første- og tredjepartscookies. Førstepartscookies afsættes af selve den side, som brugeren besøger. Tredjepartscookies afsættes af en tredjepart, som har elementer indlejret på den side, som brugeren besøger. Tredjepartscookies sættes også fx af webanalyseprogrammer.

Tekniske cookies

Vi gør brug af cookies, som sikrer at hjemmesiden fungerer korrekt. Herudover gemmer en cookie dit cookie-samtykke i et år, med mindre du har slettet dine cookies i mellemtiden. Disse cookies er såkaldt førsteparts cookies, som sættes af hjemmesiden.

Statistik og analyse cookies

Vi bruger cookies til at indsamle statistik, der skal hjælpe os med at forstår, hvordan de besøgende bruger hjemmesiden. Statistikken giver os mulighed for at se, hvordan vi skal forbedre hjemmesiden.

Vi bruger følgende statistik-produkter, som sætter såkaldte tredjepartscookies: Google Analytics, Cludo og Microsoft Clarity.

Du kan læse mere om cookies på minecookies.org

Hvis du ønsker at slette dine cookies

Du kan til enhver tid slette eller afvise cookies fra vores hjemmeside. Du sletter eller afviser cookies ved at ændre indstillingerne i din Internetbrowser. Indstillingerne er forskellige afhængigt af, hvilken browser du benytter.

Vær opmærksom på, at du kan miste en række funktioner og services på vores hjemmeside, når du sletter cookies.

Se vejledning til at slette cookies på minecookies.org

Vi tager ansvaret for dine oplysninger alvorligt

Når du henvender dig personligt eller henvises til HandicapBilistCentret, giver du eller henvisende instans os en række personlige oplysninger, som vi skal behandle ansvarligt ifølge persondataloven og EU’s persondataforordning. I følgende kan du læse om, hvordan vi behandler/opbevarer dine personlige oplysninger og om dine rettigheder i forhold til de oplysninger, vi behandler om dig.

HandicapBilistCentret er ejet af PolioForeningen og UlykkesPatientForeningen. HandicapBilistCentret er sammen med PolioForeningen og UlykkesPatientForeningen dataansvarlige. Dette betyder, at vi skal sikre os, at dine personlige oplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lov på området. Ordet behandling dækker i denne sammenhæng over alt, hvad vi foretager os med dine data, dvs. både vores reelle sagsbehandling i forbindelse med, at vi løser den ønskede opgave og selve opbevaringen af dine data.

Behandling af dine oplysninger

HandicapBilistCentret lægger vægt på, at du er tryg ved, at vi håndterer dine personlige oplysninger korrekt og sikkert, samt at behandlingen af dine oplysninger er gennemskuelig for dig.

Ved henvendelse med spørgsmål

Du kan henvende dig til HandicapBilistCentret via telefon og mail. Vi anbefaler, at du i stedet for egen mail henvender dig via vores hjemmeside. Her er de indtastede oplysninger beskyttet af hjemmesidens sikrede program. De oplysninger, vi får fra dig i den forbindelse, slettes straks efter din henvendelse - med mindre din henvendelsen ender med, at du vælger at gøre brug af en af vores ydelser f.eks. en køretime eller en test. I så fald gemmes dine oplysninger.

Personlig henvendelse, henvisning fra kommune eller anden instans til vores rådgivningsfunktion

Hvad enten du selv henvender dig til HandicapBilistCentret om en test eller bliver henvist af en kommune eller anden instans, er det nødvendigt, at vi må behandle oplysninger om dig for at kunne udføre den ønskede test eller vurderinger korrekt og medtage de rette hensyn.

Derudover bruger vi oplysningerne til at oprette en sag i vores it- og regnskabssystem. Vi sender en e-mail til dig, hvoraf det fremgår, at vi har registreret din henvendelse. Har vi ikke fået oplyst din e-mailadresse, sender vi et bekræftelsesbrev via post.

Opbevaring af dine personlige oplysninger i rådgivningsfunktionen

Din sag/dine oplysninger opbevarer vi fysisk i et aflåst skab på et aflåst kontor, indtil selve sagsbehandlingen påbegyndes hos en af HandicapBilistCentrets medarbejdere.

Når sagen påbegyndes af en medarbejder, flyttes sagen fysisk og opbevares i aflåst skab på aflåst kontor hos pågældende. Rapporter, der udarbejdes med resultater, opbevares i et sikret it-system, hvor kun HandicapBilistCentrets medarbejdere har adgang.

Efter endt sagsbehandling scannes alle sagsakter og opbevares i et sikret it-system sammen med den/de tilhørende rapporter i 10 år + indeværende år. Alle fysiske sagsakter makuleres. Det er fortsat kun afdelingens medarbejdere, som har adgang til din sag.

Vi opbevarer din sag med henblik på at kunne svare på spørgsmål, kunne udlevere en kopi af rapporten, hvis du senere efterspørger dette, og for at oplysningerne i sagen kan komme dig til gavn, hvis du henvender dig igen om en ny test eller ved en genhenvisning fra din kommune.

Kurser og arrangementer

Ved tilmelding til kurser eller arrangementer gemmes dine oplysninger maksimalt en måned efter afholdelse af arrangementet eller kurset, hvorefter deltagerlister og tilmeldinger slettes.

Henvendelse om køreundervisning, rutinetimer, kørevurderinger og vejledende helbredsmæssig køretest 

Hvad enten du selv henvender dig og ønsker at gøre brug af HandicapBilistCentrets køreskole eller bliver henvist af en kommune til en ydelse i køreskolen, er det nødvendigt, at vi må behandle oplysninger om dig for at kunne køre med dig i en bil med den rette indretning.

Vi bruger endvidere dine oplysninger til at oprette en sag i vores it- og regnskabssystem. Så snart vi har aftalt køreforløb eller køretider med dig, sender vi en mail til dig, hvor det fremgår, hvilke aftaler vi har truffet med dig. Har vi ikke fået oplyst din e-mailadresse, sender vi et bekræftelsesbrev via post.

Opbevaring af dine personlige oplysninger i køreskolen

Dine oplysninger opbevarer vi fysisk i et aflåst skab på et aflåst kontor, hvor kun HandicapBilistCentrets medarbejdere har adgang. Når du er færdig med at gøre brug af vores ydelser i køreskolen, gemmer vi dine oplysninger i vores arkiv i 5 år + indeværende år, hvorefter vi sletter alle oplysninger. Det er kun afdelingens medarbejdere, som har adgang til din sag.

Vi gemmer din sag med henblik at kunne svare på spørgsmål fra dig, og så oplysningerne i sagen kan komme dig til gavn, hvis du henvender dig på ny, eller der kommer en genhenvisning fra din kommune. Derudover er det et lovkrav, at vi opbevarer kørebøger fra køreskoleeleverne mindst to år i henhold til kørekortbekendtgørelsen.

Hjemmeside

Hvis du eller din kommuner henvender sig til HandicapBilistCentret via vores hjemmeside, vil alle oplysninger, der indtastes, være beskyttet af hjemmesidens sikrede program.

Anden beskyttelse af dine personoplysninger

Vores computere er forsynet med password og lukker automatisk ned efter 10 minutter, hvis de ikke bruges. Medarbejderne lukker computeren, når kontoret forlades, eller når de sidder med personoplysninger fremme, og en udenforstående nærmer sig skærmen. Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at sikre, at vi håndterer dine oplysninger forsvarligt og under hensyn til dine rettigheder som bruger.

Vi har endvidere vedtaget interne regler og instrukser om forretningsgangen omkring håndtering af personfølsomme oplysninger, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der skal beskytte dine personfølsomme oplysninger og data mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Udover at der er begrænset adgang til it-systemet, hvor vi gemmer dine personlige oplysninger, er der adgang for udvalgte medarbejdere til at servicere HandicapBilistCentrets dokumenthåndteringssystem og bogføringssystem.

HandicapBilistCentret har en fælles sikker mail, og de sagsbehandlende medarbejdere har hver især sikker mail, således at de kan modtage og sende sikker mail. Det vil sige, at alt hvad vi videresender til kommuner eller andre krypteres, før det afsendes digitalt.

Tavshedspligt

Alle medarbejdere i HandicapBilistCentret har tavshedspligt over for de forhold og personlige oplysninger, de får kendskab til om dig.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at læse eller få udleveret en kopi af de oplysninger, HandicapBilistCentret har gemt om dig og ret til at få berigtiget dine oplysninger, hvis noget er forkert. Endelig kan du altid få sagens akter udleveret til brug for tredje part.

Mail og kryptering 

Når HandicapBilistCentret besvarer e-mails fra dig, fjernes din oprindelige henvendelse, som kan indeholde personfølsomme oplysninger. HandicapBilistCentret undgår personfølsomme oplysninger i vores svar til dig. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, sendes mailen som krypteret, vedhæftet fil.

Vi fraråder, at du sender e-mails med personfølsomme oplysninger til HandicapBilistCentret, men hvis du gør, vil den blive slettet, når den er journaliseret og besvaret.

Hvem videregiver HandicapBilistCentret oplysninger til?

HandicapBilistCentret videregiver kun oplysninger til din kommune, hvis du er blevet henvist til os af kommunen, ellers videregiver vi ikke oplysninger uden dit samtykke. Med samtykke videregives der kun de absolut nødvendige oplysninger.

Du har altid ret til helt eller delvist at frabede dig, at der videregives oplysninger. I så fald skal du oplyses om de konsekvenser, det kan have for det videre sagsbehandlingsforløb.

Samtykke

Har du afgivet samtykke, har du ret til helt eller delvist at tilbagekalde dit samtykke, så det ikke gæl-der for fremtiden. Et samtykke til at indhente eller videregive oplysninger gælder kun 1 år. Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du mener, at vi behandler dine personlige oplysninger ulovligt.

Slette oplysninger m.m.

Du kan, efter sagen er færdigbehandlet af os og kommunen, anmode om, at HandicapBilistCentret sletter sagen helt eller delvist.

Databehandlere

HandicapBilistCentret benytter udelukkende databehandlere, som kan garantere, at de overholder gældende love og regler vedrørende databeskyttelse og persondataforordningen.

Har du spørgsmål, eller vil du benytte ovenstående rettigheder?

Har du spørgsmål til reglerne om datasikkerhed, udveksling af oplysning m.m., er du altid velkommen til at spørge HandicapBilistCentrets personale. Ønsker du at gøre brug af de rettigheder, som er beskrevet ovenfor, skal du henvende dig personligt, skrive brev eller e-mail med dit ønske og et telefonnummer, så vi kan kontakte dig.

HandicapBilistCentrets e-mailadresse er: kontakt@handicapbilist.dk.

Klagevejledning

Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan dette ske ved at kontakte Datatilsynet på følgende måde.

E-maildt@datatilsynet.dk

Tlf.: 33 19 32 00

Brev:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K.

Dataansvarlig og databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger

HandicapBilistCentret
Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre
Tlf.: 3673 9080
E-mail: kontakt@handicapbilist.dk

CVR: 63 45 78 17
Dataansvarlige er centerchef Britta Quistgaard
Databeskyttelsesrådgiver (DPO) er Tim Hansen dpo@specialhospitalet.dk

Opdateringer og ændringer 

HandicapBilistCentret er forpligtet til at overholde gældende love og regler omkring beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse.

Vi forbeholder os retten til at kunne ændre løbende i denne privatlivspolitik.

Eventuelle ændringer, justeringer og revideringer vil være gældende fra tidspunktet, hvor de er synlige på hjemmesiden.

Denne privatlivspolitik er senest opdateret d. 19. april 2021.