Procedure ved kørselsforbud

Køretime efter blodprop, hjerneblødning, operation i hjernen, demens eller evt. midlertidig kørselsforbud.

Hvis din læge har bedt dig blive testet i forhold til, om du stadig kører sikkerhedsmæssigt forsvarligt efter din blodprop, hjerneblødning, operation i hjernen eller demensdiagnose, kan det lade sig gøre hos os.

Den lille test med grøn eller rød seddel

Kørelæren kører i ca. 60 min. med dig i trafikken, hvor kørelæreren vurderer, om du stadig kører sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Der holdes øje med, om du kan koncentrere dig om flere ting på én gang, om du har overblik, kan afstandsbedømme, om du placerer dig korrekt og du holder din egen vejbane.

Bagefter er der sat ca. 20 min. af til mundtlig evaluering. Her gennemgår I køretimen, og hvad kørelæreren har observeret i trafikken. Til sidst er der mulighed for at få en foreskrevet seddel, hvor der står, hvad der generelt gennemgås i trafikken, og om kørelæreren anbefaler videre kørsel eller ej. Denne seddel kan du vise din læge. Hvis vi skønner, at du kører sikkerhedsmæssigt forsvarlig, kan din læge notere dette i din lægejournal og evt. skrive, at dit kørselsforbud ophæves. Hvis du får en rød seddel, hvor vi fraråder videre kørsel, bør du lade vær med at køre.

Du betaler for 1,5 køretime p.t. 900 kr.

Den store hjerneskadetest

Ved den store hjerneskadetest deltager en fysioterapeut og en kørelærer, og du får en skriftlig rapport. Dette er en mere grundig test, hvor der også deltager sundhedsfaglig personale. Der findes to typer tests:

Test af kørefærdigheder efter hjerneskade

Test af kørefærdigheder hos demente

Du betaler for en hjerneskadetest p.t. 4500 kr.