Gå til hovedindhold

Vores historie

HandicapBilistCentret har siden 1950’erne arbejdet for, at personer med et handicap kan komme til at køre bil.

HandicapBilistCentret, som indtil 2016 hed PTU Handicapbiler og Køreskole, har siden 1950’erne arbejdet for, at personer med et handicap kan komme til at køre bil. En ildsjæl blandt den daværende Polioforenings fysioterapeuter tog kørelæreruddannelsen og lagde kimen til afdelingen, som vi kender den i dag.

Allerede i første halvdel af 1960’erne havde PTU Handicapbiler og Køreskole måleudstyr og foretog en undersøgelse, som viste, at langt flere end antaget havde brug for at køre med automatgear og servostyring.

Dengang var automatgear ikke almindeligt, og borgere, som ikke kunne bruge benene, skulle både koble ud, bremse og give gas med samme hånd. Dette var problematisk for en del, især når bilen ikke havde servostyring, så rattet tillige var meget tungt at dreje.

Konsulentbistand til kommuner og private

I 1967 fik PTU Handicapbiler og Køreskole sin første testbil med automatgear, servostyring og specialindretning. I 1980 åbnede PTU Handicapbiler og Køreskole en bilafdeling i Aarhus, og i 1985 oprettede PTU Handicapbiler og Køreskole en specialkøreskole i København og Aarhus.

PTU Handicapbiler og Køreskole er i dag samlet i HandicapBilistCentret, som er placeret i Rødovre, hvorfra der fortsat tilbydes både konsulentbistand og køreundervisning.

Gennem alle årene har afdelingerne ydet konsulentbistand til kommuner og private, og tilbuddene er løbende blevet tilpasset behovet og lovgivningen på området.

PTU Handicapbiler og Køreskole har i 2014 fået Socialstyrelsens vurdering af, at vi både med hensyn til rådgivning og køreskole besidder højt specialiseret viden i forhold til at løse komplicerede sager om vurdering af køreegnethed og indretning i bil til svært handicappede og i forhold til at give køreundervisning i specialindrettede skolevogne.

Medarbejdere

Mette Buchardt Røhrmann

  • Kørelærer
Morten Pless Svensson

Morten Pless Svensson

  • Kørelærer

Rene Ellebo

  • Fysioterapeut

Kristian Vesterby

  • Fysioterapeut