Gå til hovedindhold

Priser

Herunder kan du se, hvad det koster at tage kørekort hos os.

Kørekort, obligatorisk forløb

  • 16 x kørelektioner
  • Manøvrebane
  • Glatbanekursus
  • Teorikursus (inkl. undervisningspakke)
  • Færdselsrelateret førstehjælpskursus
  • Prøvegebyr til Færdselsstyrelsen
  • Praktisk køreprøve
  • Administration af prøvebestillinger

Det obligatoriske forløb i alt inkl. moms 34.895 kr.

Kørelektioner

  • Ekstra kørelektioner koster 750 kr./time

Kørelektioner starter ved HandicapBilistCentret eller efter aftale på Rødovre Station eller Brøndbyøster Station.

Påbegyndes kørelektioner andre steder, tillægges transporttid beregnet ud fra afstand. Dette gælder ligeledes for kørsel på manøvrebane og glatbane uden for Storkøbenhavn.

Med undtagelse af mørkekørsel køres der kun i hverdage i tidsrummet 08.30-16.00.

Priserne er med forbehold for prisstigninger.

Priser i HandicapBilistCentrets køreskole

Prisen på et kørekorsforløb i HandicapBilistCentret er højere, end hvad der ofte tilbydes af almindelige køreskoler.

Dette skyldes blandt andet øgede udgifter som følge af en større vognpark med flere forskellige biler og dyr specialindretning samt det forhold, at der ikke er mulighed for at benytte de skolevogne, der er tilknyttet manøvrebaner og glatbaner, og som almindeligvis er til rådighed. Banekørsel foregår derfor i HandicapBilistCentrets egne biler og er ofte med én til én undervisning fra kørelæreren.

Derudover har HandicapBilistCentret valgt at have små teorihold for at imødekomme de elever, der har særlige behov i forhold til den teoretiske undervisning.