Gå til hovedindhold

Spørgsmål og svar

Herunder er samlet svarene på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet.

Tina Blum sidder klar i receptionen
 • Det er enten Færdselsstyrelsen eller din læge, der kan udstede et kørselsforbud, og det er den enkelte myndighed, der afgør, om og hvornår dit kørselsforbud kan ophæves, og om der er behov for eventuelle faglige vurderinger eller test i forbindelse med dette. Vi anbefaler derfor, at du kontakter den myndighed, der har udsted dit kørselsforbud og forhører dig.

  Hvis der er tale om et lægeligt kørselsforbud, og lægen, der har udsted kørselsforbuddet, anbefaler, at du bliver testet hos HandicapBilistCentret, tilbyder vi to typer af test. Læs mere om de to typer af test

  Hvis du ønsker en test hos HandicapBilistCentret, skal du udfylde en elektroniske blanket her på hjemmesiden, hvorefter du vil blive kontaktet. På blanketten skal du vælge punktet ’vurdering af kørefærdigheder’. Læs om, hvordan du kommer i gang

  Hvis du skal henvises gennem kommunen, er det din sagsbehandler, der skal oprette en henvisning på hjemmesiden. Din sagsbehandler kan henvise dig her

 • Færdselsstyrelsen kan stille krav om, at du får målt dine kræfter i ben eller arme i forhold til betjening af bremsepedal, håndbetjent bremse og/eller ratbetjening.

  HandicapBilistCentret tilbyder kraftmålinger, hvor du efterfølgende modtager en rapport med resultaterne, som kan fremsendes til Færdselsstyrelsen.

  Hvis du ønsker at få målt dine kræfter, skal du udfylde den elektroniske blanket her på hjemmesiden, hvorefter du vil blive kontaktet. På blanketten skal du vælge punktet ’Måling af kræfter og reaktionstider’.

  Her finder du blanketten, du skal udfylde

 • Du skal som udgangspunkt have påtegninger i dit kørekort, hvis du skal køre med særlig indretning. Det er ikke tilladt at installere eksempelvis en ratknop, hvis ikke du har det som en påtegning i dit kørekort.

  Det er Færdselsstyrelsen, der skal tage endelig stilling til hvilken indretning, du har behov for i en bil, og hvilke påtegninger du derved skal have i dit kørekort.

  Hvis du har behov for særlig indretning, skal du have udfyldt en kørekortattest hos din egen læge, som herefter skal afleveres personligt på Borgerservice i din kommune, hvorefter Færdselsstyrelsen vil behandle din sag. De kan behandle den administrativt, eller de kan vælge at indkalde dig til en vejledende helbredsmæssig køretest.

  HandicapBilistCentret tilbyder test og vurdering af behovet for særlig indretning og påtegninger i kørekortet. Vi udarbejder en rapport med vores anbefalinger, som kan fremsendes til Færdselsstyrelsen.

  Ønsker du at få testet og vurderet dit behov for særlig indretning i en bil og påtegninger i dit kørekort, skal du udfylde den elektroniske blanket her på hjemmesiden, hvorefter du vil blive kontaktet. På blanketten skal du vælge punktet ’Vurdering af kørefærdigheder’, hvorefter du vil blive kontaktet.

  Her finder du blanketten

 • HandicapBilistCentret udsteder ikke handicapparkeringskort. Hvis du ønsker at ansøge om handicapparkeringskort, skal du ansøge hos Danske Handicaporganisationers Brugerservice.

 • Hvis du har et handicap, en sygdom eller en funktionsnedsættelse med betydning for bilkørsel, skal du have tilladelse af Færdselsstyrelsen til at påbegynde køreundervisning.

  For at få denne tilladelse, skal du have udfyldt en kørekortattest hos din egen læge, som så skal afleveres på Borgerservice i din kommune, hvorefter Færdselsstyrelsen vil behandle din sag. De kan vælge at behandle den administrativt eller indkalde dig til en vejledende helbredsmæssig køretest.

  HandicapBilistCentret tilbyder test af kørefærdigheder og behov for særlig indretning i en bil for dig, der ønsker at tage kørekort. Testen indledes med en samtale med en fysioterapeut, ligesom vi måler dine kræfter og reaktionstider i vores testudstyr.

  Herefter får du en køretime på en manøvrebane med en kørelærer, eventuelt i en specialindrettet skolevogn. Vi udarbejder en rapport med vores anbefalinger, som kan sendes til Færdselsstyrelsen via Borgerservice sammen med kørekortattesten.

  Hvis du er i tvivl, om du kan tage kørekort, eller hvilken indretning der er den rigtige til dig, anbefaler vi, at du får en test her på HandicapBilistCentret.

  Ønsker du at få testet og vurderet, om du kan tage kørekort, og hvilken særlig indretning du eventuelt har brug for i en bil, skal du udfylde den elektroniske blanket her på hjemmesiden, hvorefter du vil blive kontaktet. På blanketten skal du vælge punktet ’vurdering af kørefærdigheder’.

  Du finder blanketten her

  Hvis du skal henvises gennem kommunen, er det din sagsbehandler, der skal oprette en henvisning på hjemmesiden.

 • Hvis Færdselsstyrelsen har indkaldt dig til en vejledende helbredsmæssig køretest, og du skal stille med en skolevogn med særlig indretning, kan vi som oftest hjælpe. Det afhænger dog af hvilken indretning, Færdselsstyrelsen har stillet krav om.

  Du er velkommen til at kontakte os via kontaktformularen her på hjemmesiden, hvorefter en kørelærer vil kontakte dig. Du finder kontaktformularen her

 • Hvis du er er diagnosticeret med demens eller Alzheimers sygdom og er i tvivl, om du fortsat kan køre bil på forsvarlig vis, har du mulighed for at blive testet på HandicapBilistCentret.
  LINK til hvad kan privatpersoner bruge os til
  Hvis du ønsker en test hos HandicapBilistCentret, skal du udfylde den elektroniske blanket her på hjemmesiden, hvorefter du vil blive kontaktet. På blanketten skal du vælge punktet ’vurdering af kørefærdigheder’.

  Du finder blanketten her

 • Hvis du er henvist til HandicapBilistCentret af din kommune, behøver du ikke at foretage dig noget.

  Når vi modtager henvisningen, sender vi en orientering til dig via e-boks inden for en uge, og når vi har en tid til dig, vil du blive kontaktet telefonisk af den fysioterapeut, som skal varetage din sag.

 • HandicapBilistCentret har ikke mulighed for at vurdere, om dit medicinforbrug er foreneligt med bilkørsel.

  Her vil det være Færdselsstyrelsen og/eller embedslægen, der vurderer, om bilkørsel fortsat er forsvarlig.

  Tal eventuelt med din læge omkring dit medicinindtag i forhold til bilkørsel, hvis du er i tvivl.

 • Hvis du har en synsproblematik, som kan have betydning for din evne til at køre bil, anbefaler vi, at du kontakter en øjenlæge med henblik på en afklaring.

  HandicapBilistCentret har ikke mulighed for at teste dit syn.

  Såfremt en øjenlæge vurderer, at du bør blive køretestet for at se, om en eventuel øjenproblematik har betydning for, om du kan køre bil, er du velkommen til at kontakte os via kontaktformularen på hjemmesiden.
  Du finder kontaktformularen her

 • HandicapBilistCentrets ydelser tilbydes til borgere og kommuner fra hele landet fra vores afdeling i Rødovre. Fysisk fremmøde i forbindelse med afprøvning, køreundervisning mv. kræver derfor, at den pågældende møder på vores adresse i Rødovre.

  Der vil i nogle tilfælde være mulighed for at tilbyde forberedende sagsbehandling og gangtest fra Aarhus for de jyske og fynske kommuner, der måtte ønske det.

  Kontakt os på tlf.: 3676 9080 for at høre nærmere.