Køre- og teoriundervisning

Næste teorihold starter den 25. april 2018.

Vores undervisning er kendetegnet ved små hold og lærestyret undervisning i tilpasset tempo.

Få opfrisket din viden om færdselsloven

Som medlem af UlykkesPatientForeningen eller PolioForeningen kan du kan få ajourført og genopfrisket din viden om færdselsloven på HandicapBilistCentrets kursus i færdselsregler.

De næste kurser afholdes i 2018.