Priser i Rødovre

Se specialkøreskolens priser i Rødovre.
  • Kørelektion á 45 minutter, Rødovre: 550 kr.
  • Transporttid 550 kr./time
  • Teorikursus: 2.540 kr.
  • Ene-teoriundervisning 700 kr. for 2 x 45 minutter

Det obligatoriske køreforløb (lovpakken)

Rabat

HandicapBilistCentrets specialkøreskole giver 1.500 kr. i rabat på det obligatoriske køreforløb (lovpakken). Rabatten gives ikke til elever, som har fået rabat på anden vis.

Det obligatoriske undervisningsforløb inkluderer:

  • Teorikursus, inkl. adgang til supplerende undervisning over internettet. Teorikurset kan følges mere end en gang.
  • 4 lektioner på manøvrebane (samt transport af bil til og fra bane)
  • 16 kørelektioner á 45 minutter på vej
  • 4 lektioner på glatbane (samt transport af bil til og fra bane)
  • Teori- og køreprøve (gebyr 600 kr., generhverv 890 kr.)

Vi trækker rabatten fra regningen for glatbanekurset. Hvis du stopper køreforløbet inden glatbanekurset, får du ikke rabatten. Hvis du ønsker at tage din teoriundervisning lokalt, hvor du bor, nedsættes rabatten til 1.000 kr.

Du kan tilkøbe det nødvendige antal ekstra køretimer, så du tilegner dig de nødvendige færdigheder. Det er helt almindeligt, at elever med et handicap har brug for køretimer ud over det krævede minimum i Kørekortbekendtgørelsen.

Manøvrebane

Din undervisning starter på en lukket bane. Undervisningen på manøvrebanen varer 4 timer, og der bruges en time til transport til og fra banen. Prisen er 2.750 kr. og 700 kr. til baneleje. I alt 3.450 kr.

Køreteknisk anlæg/glatbane

Senere i din undervisning skal du på glatbanekursus på et køreteknisk anlæg. Selve kurset varer 4 timer, og der bruges 2 timer på transport til og fra køreteknisk anlæg. Prisen herfor er 3.300 kr. samt 1.235 kr. til baneleje. I alt 4.535 kr.

Husk, at du som privatperson betaler hver gang, du skal køre.

Alle priser er inklusive 25 % moms.

Du kan få yderligere oplysninger på 36 73 90 80.