Gå til hovedindhold

Vores afdeling i Rødovre dækker nu hele landet

Fremover er det afdelingen i Rødovre, der tager sager fra hele landet, da vi er nødsaget til at lukke afdelingen i Aarhus.

Vi skal med stor beklagelse meddele, at HandicapBilistCentrets afdeling i Aarhus lukker. Det betyder, at vi ikke længere har mulighed for at behandle nye sager fra afdelingen i Aarhus. De igangværende sager bliver så vidt muligt behandlet frem til afslutning.

Vi har i årtier haft fokus på at hjælpe borgere med handicap med at komme ud og køre bil. Funktionen er den eneste i landet med højt specialiseret indsigt og kostbart udstyr. Den har i mange år givet betydeligt underskud, og vi har selv måttet bære det økonomiske tab. Det har desværre ikke været muligt at få offentlig støtte og dermed bibeholde HandicapBilistCentret i samme omfang som hidtil. Med henblik på en mere hensigtsmæssig anvendelse af vores ressourcer er det bl.a. nødvendigt at samle aktiviteterne i hovedfunktionen i Rødovre.

Ingen ændringer i afdelingen i Rødovre

Kommuner og borgere fra Jylland og Fyn kan fortsat benytte sig af HandicapBilistCentrets ydelser i det omfang, det lader sig gøre fra afdelingen i Rødovre. Det vil i nogle tilfælde være muligt fortsat at tilbyde forberedende sagsbehandling og gangtest i Aarhus.

HandicapBilistCentret i Rødovre tilbyder som hidtil:

  • Køreundervisning i specialskolevogne
  • Test og afklaring af indretning og behov for påtegninger i kørekort
  • Test af kørefærdigheder i forbindelse sygdom eller skade
  • Forberedende sagsbehandling i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil
  • Gangtest
  • Bilvalg
  • Test af kørefærdigheder på el-scooter

PolioForeningen og UlykkesPatientForeningen, der ejer og driver HandicapBilistCentret, vil i samarbejde med Danske Handicaporganisationer og en række øvrige handicaporganisationer fortsat arbejde for at sikre HandicapBilistCentrets fremtid – selvsagt helst landsdækkende fuldt ud. Det er vigtigt, at borgere med handicap, kommuner, Færdselsstyrelsen og læger mv. fortsat har et sted at henvende sig vedrørende specialiseret viden om bil og kørekort for personer med funktionsbegrænsning.

Vi beklager dybt de gener, det medfører for vores samarbejdspartnere og ikke mindst for de borgere, der berøres af situationen.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os på telefon 3673 9080 for nærmere information og drøftelse af muligheder.