Gå til hovedindhold

Henvisning af borger

Vi opbevarer og behandler data i et sikkert system, hvor kun udvalgte medarbejdere har adgang.

Henvisning

1

Borger

Forberedende sagsbehandling, fast pris

Indledende samtale med ansøger

Orientering om låneregler og lånevilkår

Gangtest

Udkast til anmodning om lægeattest ved behov

Uddybende rapport med belysning af helbredsmæssige- og sociale forhold, kørselsbehov samt gangtest

Forberedende sagsbehandling, fast pris

Indledende samtale med ansøger

Orientering om låneregler og lånevilkår

Gangtest

Test på el-scooter

Udkast til anmodning om lægeattest ved behov

Uddybende rapport med belysning af helbredsmæssige- og sociale forhold, kørselsbehov samt gangtest

Gangtest, fast pris

Indledende samtale med ansøger

Test af gangdistance, balance, trappegang og gang på forskellige underlag samt mulighed for at benytte kollektiv transport

Uddybende rapport

Test i forhold til at kunne erhverve kørekort, fast pris (tillæg for kørsel med joystick)

Indledende samtale med ansøger

Orientering om kørekortsprocedure

Måling af kræfter og reaktionstid

Mindre kognitiv test ved behov

Kørsel til/fra lukket manøvrebane

Kørsel på lukket manøvrebane med HandicapBilistCentrets kørelærer og fysioterapeut

Uddybende rapport med resultat af test samt anbefaling af eventuelle kørekortskrav

Vurdering af kørefærdigheder og behov for kørekortskrav / hjerneskadetest, fast pris (tillæg for kørsel med joystick)

Indledende samtale med ansøger

Orientering om kørekortsprocedure

Måling af kræfter og reaktionstid

Mindre kognitiv test ved behov

1-2 køretimer med HandicapBilistCentrets kørelærer og fysioterapeut (ved behov for yderligere køretimer kontaktes den betalende instans.)

Uddybende rapport med resultat af køretime samt anbefaling af eventuelle kørekortskrav

Basis bilvalg (personbil), hvor ansøger er fører eller passager, fast pris

Indledende samtale med ansøger

Afprøvning af personbil

Kort rapport med anbefaling af billigst egnede personbil

Der tages ikke stilling til eventuelle hjælpemidler

Der tages ikke hensyn til behov for særlig indretning ud over eventuelle kørekortskrav

Udvidet bilvalg (personbil eller minibus), hvor ansøger er fører af bilen, pris efter tidsforbrug

Indledende samtale med ansøger

Eventuel orientering om låneregler

Vurdering af behov for personbil eller minibus

Afprøvning af personbiler eller minibusser

Afprøvning af om ansøger kan medbringe eventuelle hjælpemidler

Vurdering af behov for særlig indretning

Indhentning af tilbud fra 2 bilopbyggere

Uddybende rapport med valg af billigst egnede personbil/minibus, begrundelse for eventuelt fravalgte personbiler/minibusser, beskrivelse af særlig indretning, kort beskrivelse af helbreds- og kørekortsforhold samt belysning af eventuelle brugerønsker og vurdering/afprøvning af anden personbil/minibus i forbindelse med merkøb

Udvidet bilvalg (personbil eller minibus), hvor ansøger er passager i bilen, fast pris

Indledende samtale med ansøger

Eventuel orientering om låneregler

Vurdering af behov for personbil eller minibus

Afprøvning af personbiler eller minibusser

Vurdering af pladsforhold i forhold til eventuelle hjælpemidler og medbringelse af disse

Vurdering af behov for særlig indretning

Indhentning af tilbud fra 2 bilopbyggere

Uddybende rapport med valg af billigst egnede personbil/minibus, begrundelse for eventuelt fravalgte personbiler/minibusser, beskrivelse af særlig indretning, belysning af helbredsforhold samt belysning af eventuelle brugerønsker og vurdering/afprøvning af anden personbil/minibus i forbindelse med merkøb

Vurdering af ansøgers nuværende bil, pris efter tidsforbrug

Vurdering af egnethed af ansøgers nuværende bil

Vurdering af behov for særlig indretning i nuværende bil

Afprøvning af om ansøger kan medbringe relevante hjælpemidler i nuværende bil

Eventuel indhentning af tilbud fra 2 bilopbyggere

Rapport med HandicapBilistCentrets anbefalinger

Måling af kræfter og reaktionstider, fast pris

Måling af kræfter og reaktionstid med fysioterapeut

Skema med resultat af målingerne

Der tages ikke stilling til behov for kørekortskrav og kørefærdigheder

Test på el-scooter, fast pris (tillæg for evt. transport til/fra afprøvningssted) Indledende samtale med borger med gennemgang af regler for færdsel på el-scooter

Testkørsel i forskellige trafikale situationer, blandt andet på vej, cykelsti, fortov, højre-/venstresving, lyskryds m.m. Testen foretages som udgangspunkt på HandicapBilistCentret, men kan efter aftale også foretages på borgers adresse eller et andet sted efter kommunens ønske

HandicapBilistCentret stiller en almindelig el-scooter (karma 737 fra BEK) til rådighed

Er der behov for en særligt indrettet eller tilpasset el-scooter, så borgeren kan betjene den, må kommunen stille en sådan til rådighed

Såfremt testen ikke kan afgøres efter første kørsel, kontaktes den betalende instans

Kort rapport med beskrivelse af afprøvningen samt en samlet konklusion med vores vurdering

Vi opbevarer og behandler data i et sikkert system, hvor kun udvalgte medarbejdere har adgang.