Gå til hovedindhold

Forberedende sagsbehandling

HandicapBilistCentret tilbyder hjælp til den forberedende sagsbehandling af ansøgninger om støtte til køb af bil i henhold til Servicelovens § 114.

En medarbejder fra HandicapBilistCentret sidder klar til at svare på spørgsmål.

HandicapBilistCentret tilbyder hjælp til den forberedende sagsbehandling af ansøgninger om støtte til køb af bil i henhold til Servicelovens § 114.

Sagsbehandlingen består af:

  • Møde med borgeren hos HandicapBilistCentret eller ved et hjemmebesøg, hvor relevante oplysninger om sociale forhold, funktionsniveau, hjælpemidler, kørselsbehov m.m. afdækkes
  • Gangtest
  • Hjælp til indhentning af relevante lægeoplysninger fra borgerens egen læge, speciallæge eller sygehus.

Vi udarbejder en rapport med de indsamlede oplysninger, lægepapirer og gangtest, som sendes til den henvisende kommune og borgeren. HandicapBilistCentret er ikke en myndighed og har ikke beslutnings-kompetence.

Såfremt den henvisende kommune tilkender støtte til køb af bil, er HandicapBilistCentret gerne behjælpelig med det videre forløb.