Førstehjælpskursus

Som et led i at tage kørekort skal du tage et førstehjælpskursus.

Alle, der ønsker at tage kørekort for første gang, skal gennemgå et førstehjælpskursus.

  • Kun det færdselsrelaterede førstehjælpskursus er gyldigt
  • Kurset skal afholdes af en instruktør, som er autoriseret af Dansk Førstehjælpsråd
  • Førstehjælpskurset har en varighed på syv timer
  • Beviset på, at du har gennemført kurset, skal vedlægges ansøgningen om kørekort
  • Når du ansøger om kørekort hos Borgerservice, må dit førstehjælpsbevis max. være 1 år gammelt

Har du et handicap, skal du deltage i det omfang, du magter - i nogle tilfælde eventuelt kun se på.

Det er væsentligt, at du gennemfører dette kursus hurtigst muligt, så det ikke bliver en hindring for, at du kan meldes til teoriprøve hos politiet. HandicapBilistCentret er behjælpelig med tilmelding til førstehjælpskurset.

Du kan få yderligere oplysninger på 36 73 90 80.