Vurdering af kørefærdigheder på el-scooter

Vi tester om en person færdes forsvarligt i trafikken på en el-scooter.

HandicapBilistCentret tilbyder test af kørefærdigheder på el-scooter. Testen foretages lokalt, hvor borgeren bor eller et andet sted efter ønske fra kommunen.

Som udgangspunkt skal kommunen sørge for at stille en el-scooter til rådighed for testen og sørge for, at den er tilpasset, så borgeren kan betjene den. Vi har dog mulighed for at stille en almindelig el-scooter til rådighed, når testen foregår i Rødovre.

Det anbefales, at borgeren i forvejen er introduceret til og har prøvet at betjene og køre på en el-scooter inden testen, men vi underviser gerne i selve kørslen på el-scooter efter ønske.

Selve testen

Der afprøves forskellige trafikale situationer - blandt andet:

  • kørsel på vej, cykelsti og fortov
  • vigepligter
  • krydsning af større vej
  • højre- og venstresving

Resultatet af testen beskrives via et afkrydsningsskema, i forhold til de testede færdigheder, og en samlet konklusion med vores vurdering.

Pris

Prisen for en vurdering af køreegnethed på el-scooter er fast med tillæg for evt. transport og undervisning samt for ekstra afprøvninger, hvis testen ikke kan afgøres efter første kørsel, fx pga. manglende træning. Ved behov for ekstra test eller øvetid, kontaktes den betalende instans.

Testene foretages både af HandicapBilistCentrets kørelærere og fysioterapeuter. Få yderligere oplysninger om pris på 36 73 90 80.