Gå til hovedindhold

Efterindretning af bil

Får en borger problemer med at benytte en bevilget handicapbil, kan HandicapBilistCentret hjælpe med at vurdere, om bilen kan efterindrettes, så den atter kan benyttes.

En mand og en ansat i HandicapBilistCentret ser på specialindretningen i en bil. HandicapBilistCentret kan vurdere, om en person med et handicap behøver særlig indretning for at kunne betjene en bil.

Såfremt en borger får problemer med at benytte en bevilget handicapbil inden for bevillingsperioden, kan HandicapBilistCentret være behjælpelig med at vurdere, hvorvidt bilen kan efterindrettes, så den atter kan benyttes.

Vi har stor erfaring med at teste og afprøve, om en bil kan indrettes yderligere, eller om en førtidig udskiftning er nødvendig.