Gå til hovedindhold
Tre ansatte i HandicapBilistCentret sidder om et bord og sagsbehandler. I HandicapBilistCentret er der fokus på tværfaglighed og trivsel blandt de ansatte..

Ydelser til kommuner

Vi er specialister i at teste den enkelte borger og finde frem til den bil og specialindretning, der er behov for, så en borger med funktionsnedsættelse kan blive bilist - igen eller for første gang.

En borger sidder i en specialindrettet bil, mens en ansat i HandicapBilistCentret hjælper til. HandicapBilistCentret er uvildig og vælger altid billigst egnet bil til borgere med handicap.

Bilvalg og indretning

I HandicapBilistCentret er det fysioterapeuter, der foretager alle bilvalg. Vi vælger billigst egnede bil til personer med et handicap.

Læs mere
En borger sidder i en testbil, mens en ansat i HandicapBilistCentret giver gode råd.

Hjerneskadetest

I HandicapBilistCentret kan vi teste, om en person fortsat kan køre bil efter en skade eller sygdom i hjernen.

Læs mere
En mand får testet sine kørefærdigheder på en el-scooter under vejledning af en ansat i HandicapBilistCentret

Kørefærdigheder på el-scooter

HandicapBilistCentret tilbyder test af kørefærdigheder på el-scooter - på HandicapBilistCentret eller lokalt.

Læs mere
En kvinde får lavet en gangtest af en ansat i HandicapBilistCentret

Gangtest

I HandicapBilistCentret tester vi med udgangspunkt i Servicelovens § 114 de forhold, der bliver beskrevet som væsentlige at vurdere i bilsagsbehandlingen.

Læs mere
En mand og en ansat i HandicapBilistCentret ser på specialindretningen i en bil. HandicapBilistCentret kan vurdere, om en person med et handicap behøver særlig indretning for at kunne betjene en bil.

Borgere uden kørekort: Vurdering af kørefærdigheder og behov for særlig indretning

I HandicapBilistCentret kan vi lave en uddybende rapport med vores vurderinger og anbefalinger af, om en borger besidder de fysiske og mentale forudsætninger for at få kørekort, og om borgeren har behov for særlig indretning i en bil.

Læs mere
En kvinde sidder i en af HandicapBilistCentrets kørevogne, mens en ansat i HandicapBilistCentret tester indretningen.

Efterindretning af bil

Får en borger problemer med at benytte en bevilget handicapbil, kan HandicapBilistCentret hjælpe med at vurdere, om bilen kan efterindrettes, så den atter kan benyttes.

Læs mere

Forberedende sagsbehandling

HandicapBilistCentret tilbyder hjælp til den forberedende sagsbehandling af ansøgninger om støtte til køb af bil i henhold til Servicelovens § 114.

Læs mere

Test af behov for særlig indretning af bil

HandicapBilistCentret kan vurdere, om en person med et handicap behøver særlig indretning for at kunne betjene en bil. Vi kan sørge for, at vedkommende får den rigtige og nødvendige indretning fra start.

Læs mere

Test af kørefærdigheder og behov for særlig indretning ift. kørekort

Vi vurderer og tester, om en person med et handicap har behov for særlig indretning i bilen for at kunne betjene den.

Læs mere
En borger sidder i en testbil, mens en ansat i HandicapBilistCentret giver gode råd.

Måling af kræfter og reaktionstid

HandicapBilistCentret kan foretage målinger af styrken i arme og ben samt reaktionstid i forhold til betjening af bremsen for at vurdere, om en borger har de fornødne kræfter i forhold til at betjene en funktion i bilen.

Læs mere