Elektronisk henvisning til HandicapBilistCentret

Henvisningen sendes til en sikker mail.

Ansøger
Der ønskes konsulenthjælp til følgende

Forberedende sagsbehandling, fast pris

 • Indledende samtale med ansøger
 • Orientering om låneregler og lånevilkår
 • Gangtest
 • Udkast til anmodning om lægeattest ved behov
 • Uddybende rapport med belysning af helbredsmæssige- og sociale forhold, kørselsbehov samt gangtest

Gangtest, fast pris

 • Indledende samtale med ansøger
 • Test af gangdistance, balance, trappegang og gang på forskellige underlag samt mulighed for at benytte kollektiv transport
 • Uddybende rapport

Test i forhold til at kunne erhverve kørekort, fast pris (tillæg for kørsel med joystick)

 • Indledende samtale med ansøger
 • Orientering om kørekortsprocedure
 • Måling af kræfter og reaktionstid
 • Mindre kognitiv test ved behov
 • Kørsel til/fra lukket manøvrebane
 • Kørsel på lukket manøvrebane med HandicapBilistCentrets kørelærer og fysioterapeut
 • Uddybende rapport med resultat af test samt anbefaling af eventuelle kørekortskrav

Vurdering af kørefærdigheder og behov for kørekortskrav / hjerneskadetest, fast pris (tillæg for kørsel med joystick)

 • Indledende samtale med ansøger
 • Orientering om kørekortsprocedure
 • Måling af kræfter og reaktionstid
 • Mindre kognitiv test ved behov
 • 1-2 køretimer med HandicapBilistCentrets kørelærer og fysioterapeut (ved behov for yderligere køretimer kontaktes den betalende instans.)
 • Uddybende rapport med resultat af køretime samt anbefaling af eventuelle kørekortskrav

Basis bilvalg (personbil), hvor ansøger er fører eller passager, fast pris

 • Indledende samtale med ansøger
 • Afprøvning af personbil
 • Kort rapport med anbefaling af billigst egnede personbil
 • Der tages ikke stilling til eventuelle hjælpemidler
 • Der tages ikke hensyn til behov for særlig indretning ud over eventuelle kørekortskrav

Udvidet bilvalg (personbil eller minibus), hvor ansøger er fører af bilen, pris efter tidsforbrug

 • Indledende samtale med ansøger
 • Eventuel orientering om låneregler
 • Vurdering af behov for personbil eller minibus
 • Afprøvning af personbiler eller minibusser
 • Afprøvning af om ansøger kan medbringe eventuelle hjælpemidler
 • Vurdering af behov for særlig indretning
 • Indhentning af tilbud fra 2 bilopbyggere
 • Uddybende rapport med valg af billigst egnede personbil/minibus, begrundelse for eventuelt fravalgte personbiler/minibusser, beskrivelse af særlig indretning, kort beskrivelse af helbredsog kørekortsforhold samt belysning af eventuelle brugerønsker og vurdering/afprøvning af anden personbil/minibus i forbindelse med merkøb

Udvidet bilvalg (personbil eller minibus), hvor ansøger er passager i bilen, fast pris

 • Indledende samtale med ansøger
 • Eventuel orientering om låneregler
 • Vurdering af behov for personbil eller minibus
 • Afprøvning af personbiler eller minibusser
 • Vurdering af pladsforhold i forhold til eventuelle hjælpemidler og medbringelse af disse
 • Vurdering af behov for særlig indretning
 • Indhentning af tilbud fra 2 bilopbyggere
 • Uddybende rapport med valg af billigst egnede personbil/minibus, begrundelse for eventuelt fravalgte personbiler/minibusser, beskrivelse af særlig indretning, belysning af helbredsforhold samt belysning af eventuelle brugerønsker og vurdering/afprøvning af anden  personbil/minibus i forbindelse med merkøb

Vurdering af ansøgers nuværende bil, pris efter tidsforbrug

 • Vurdering af egnethed af ansøgers nuværende bil
 • Vurdering af behov for særlig indretning i nuværende bil
 • Afprøvning af om ansøger kan medbringe relevante hjælpemidler i nuværende bil
 • Eventuel indhentning af tilbud fra 2 bilopbyggere
 • Rapport med HandicapBilistCentrets anbefalinger

Måling af kræfter og reaktionstider, fast pris

 • Måling af kræfter og reaktionstid med fysioterapeut
 • Skema med resultat af målingerne
 • Der tages ikke stilling til behov for kørekortskrav og kørefærdigheder

Test på el-scooter, fast pris (tillæg for evt. transport til/fra afprøvningssted)

 • Kørsel i forskellige trafikale situationer, blandt andet på vej, cykelsti og fortov, hvor der er fokus på vigepligter, højre-/venstresving m.m.
 • Kort rapport i form af et afkrydsningsskema samt en samlet konklusion med vores vurdering
 • Testen kan foretages lokalt, hvor borgeren bor, eller et andet sted efter kommunens ønske
 • Kommunen stiller som udgangspunkt en el-scooter til rådighed for testen og sørger for, at den er tilpasset, så ansøgeren kan betjene den
 • Testen kan foretages af både HandicapBilistCentrets kørelærere og fysioterapeuter
 • Såfremt testen ikke kan afgøres efter første kørsel, kontaktes den betalende instansKommune/institution