Kursus i færdselsregler

Få opfrisket din viden om færdselsloven for kun 150 kr.

Som medlem af UlykkesPatientForeningen eller PolioForeningen, kan du kan få ajourført og genopfrisket din viden om færdselsloven på HandicapBilistCentrets kursus i færdselsregler.

Vi ved endnu ikke, hvornår kommende kursus vil finde sted.

Kursusindhold

  • Vigepligter
  • Fletteregler
  • Korrekt placering
  • Spiritus
  • Klip i kørekortet
  • Lygteføring
  • Prøv en teoriprøve

Kurset består af 2,5 times teoretisk undervisning. Ønsker du efterfølgende en opfriskningstime i bil, er det muligt til fordelagtig pris.

Praktisk info

Forplejning

Kaffe og kage

Pris

Særtilbud til medlemmer af UlykkesPatientForeningen og Polioforeningen: kun 150 kr. (ikke medlemmer 300 kr.)