Hvad kan du som sundhedspersonale bruge HandicapBilistCentret til?

Vi er eksperter i alle typer af test i forhold til at køre bil og vejleder gerne om, hvordan du hjælper en patient til at køre bil igen eller får testet, om det stadig er en mulighed.

HandicapBilistCentret hjælper mennesker med et handicap til at køre bil. Hvis du som læge eller genoptræningssted, har en patient, som skal til at køre i bil igen, kan vi hjælpe dig. Det samme gælder, hvis du har en patient, hvor det er nødvendigt at få undersøgt om vedkommende overhovedet vil være i stand til at køre bil.

Vores rådgivningsfunktion er blandt andet specialister i, at:

  • Teste dine patienters behov for særlig indretning i en bil
  • Vurdere dine patienters kørefærdigheder, fx efter en hjerneskade
  • Svare på alle typer af spørgsmål angående kørekort og ansøgning om støtte til bil

I køreskolen er vores kørelærere specialuddannede i, at:

  • Give køreundervisning til personer med alle typer af handicap
  • Give rutinetimer i biler med specialindretning

Specialiserede fysioterapeuter og kørelærere

Vores test og vurderinger foretages af fysioterapeuter, der altid er opdateret inden for lovgivning, sygdomme, bilmarkedet og specialindretninger.

Vores køreundervisning og nogle køretest foretages af specialiserede kørelærere, der har viden om fysiske og psykiske handicap.

Specialindrettede biler

Vi har 8 testbiler/skolevogne med specialindretninger, der kan tilpasses til den enkeltes behov.

Løser alle kørerelaterede opgaver

Vi løser alle typer af kørerelaterede opgaver også i forhold til lastbil, truck, 3-hjulet knallert og el-køretøj.

Tester alle

Alle uanset handicap og diagnose kan henvises til HandicapBilistCentret. Dog skal patienten selv betale for at blive testet af HandicapBilistCentret.

Vi dækker hele landet

Med afdelinger i København og Aarhus dækker vi hele landet. Langt de fleste patienter vil skulle møde på en af vores adresser, men vi kører også ud lokalt ved behov.