Gå til hovedindhold

Test af behov for særlig indretning af bil

HandicapBilistCentret kan vurdere, om en person med et handicap behøver særlig indretning for at kunne betjene en bil. Vi kan sørge for, at vedkommende får den rigtige og nødvendige indretning fra start.

En kvinde sidder i en bil og får vejledning af en kørelærer.

HandicapBilistCentret kan teste og vurdere, om en borger med funktionsnedsættelse har brug for særlig indretning for at kunne betjene en bil. Vi kan sørge for, at indretningen er den rigtige og nødvendige fra start.

Eksempler på særlig indretning:
• Automatgear
• Ratknop
• Speeder og bremse til venstre fod
• Håndbetjening
• Joystick

Test af behov for specialindretning

HandicapBilistCentret har testudstyr (DTS) til at måle kræfter og reaktionstider. Ud fra måleresultaterne og en konkret vurdering af en persons handicap, indretter vi en af vores testbiler og foretager en individuel afprøvning.

Testbilerne indeholder forskellige former for specialudstyr og kan tilpasses til personer med næsten alle typer af handicap. Vi kan derfor foretage en professionel vurdering af, hvilken indretning der er relevant for den enkelte.

Værdifuld erfaring på vejene

Når vi har fundet frem til den mest hensigtsmæssige indretning, afprøver vi den i praksis i en af vores testbiler, så vi er sikre på, at indretningen er korrekt, og at vedkommende evner at køre med den i trafikken.

Forskellige sygdomme, specielt de neurologiske, men også enkelte andre, kan medføre, at evnen til at bevare overblik og dømmekraft i trafikken forsvinder. Vi er vant til at vurdere, om en person fortsat er i stand til at køre bil og begå sig forsvarligt i trafikken.

Test giver besparelse

Pengene til en test er givet godt ud. Det er dyrt at indrette en bil til en person, som reelt ikke kan eller tør køre bil længere, og der er penge at spare ved ikke at installere unødig indretning.

Har en person behov for særlig indretning i sin bil for at kunne betjene og køre den på betryggende vis, skal vedkommende under normale omstændigheder til en vejledende helbredsmæssig køretest hos Færdselsstyrelsen.

Færdselsstyrelsen træffer den endelige afgørelse om krav i kørekortet, hvilket vil sige krav om særlig indretning i bilen. Det er Færdselsstyrelsen, der beslutter, om borgeren kan få kørekort eller ej.

HandicapBilistCentret iværksætter en vejledende helbredsmæssig køretest og stiller testbiler til rådighed ved selve køretesten hos Færdselsstyrelsen, ligesom vi sørger for, at Færdselsstyrelsen får en rapport med resultatet af vores test.

I en del sager afgør Færdselsstyrelsen borgerens behov for særlig indretning på baggrund af lægeattesten og HandicapBilistCentrets resultat. I andre sager vælger Færdselsstyrelsen at se personen køre, før de afgør sagen. I de tilfælde er det helt afgørende, at der er opnået en vis rutine, og at dårlige vaner er ændret, før den prøvesagkyndige skal vurdere evnen til at betjene og køre bil.

Nyt kørekort eller køreundervisning

Efter at have bestået den vejledende helbredsmæssige køretest vil personer, som i forvejen har kørekort, få tilsendt et kørekort med de nye påtegninger om krav til indretning af bilen.
Personer, som ikke har kørekort, får et brev fra Færdselsstyrelsen om hvilke krav, Færdselsstyrelsen stiller til indretningen af deres bil for, at de kan få et kørekort. Herefter kan borgeren starte på køre- og teoriundervisning.

Undervisningen kan foregå i HandicapBilistCentrets køreskole, som du kan læse mere om her.