Gå til hovedindhold

Kørefærdigheder på el-scooter

HandicapBilistCentret tilbyder test af kørefærdigheder på el-scooter - på HandicapBilistCentret eller lokalt.

En mand får testet sine evner til at betjene en elscooter og færdes sikkert i trafikken af en kørelærer fra HandicapBilistCentret

HandicapBilistCentret tilbyder test af kørefærdigheder på el-scooter. Testen foretages på HandicapBilistCentret eller lokalt, såfremt den henvisende instans ønsker det.

HandicapBilistCentret har mulighed for at stille en almindelig el-scooter, Karma Bek 737, til rådighed, når testen foregår i Rødovre. Er der behov for at teste på en specifik eller tilpasset model, må den henvisende instans stille en sådan til rådighed.

Vi foretager en praktisk afprøvning af borgerens evne til at betjene en el-scooter, ligesom vi vurderer, om borgeren kan begå sig sikkert i trafikken.

Resultatet af testen beskrives i en rapport, som fremsendes til den henvisende instans.