Hvad kan kommuner bruge HandicapBilistCentret til?

Hos os kan du få hjælp til at få dine handicappede borgere i egen bil. Vores tilbud er rettet mod de mange opgaver, som skal løses i forbindelse med en bilsag.

HandicapBilistCentret hjælper mennesker med et handicap til at køre bil. Hvis du som sagsbehandler har en borger med et handicap, som skalhave egen bil, kan vi hjælpe dig med at vurdere og teste – og endda også fortage det forberedende arbejde til sagsbehandlingen.

Vores rådgivningsfunktion er specialister i, at:

  • Teste borgerens behov for særlig indretning i bilen og kørefærdigheder
  • Finde og afprøve den billigst egnede bil til borgeren og vurdere borgerens behov for øvrig specialindretning i bilen
  • Foretage gangtest
  • Foretage forberedende sagsbehandling

I køreskolen har vi specialiserede kørelærere, som kan:

Give køreundervisning til personer med alle typer af handicap

Give rutinetimer i biler med specialindretning

Møde med en skolevogn til en vejledende helbredsmæssig køretest hos politiet

Vi er en uvildig samarbejdspartner

Det er vigtigt for os at være en troværdig og uvildig samarbejdspartner. Vi gør meget ud af at følge bilbekendtgørelsen og altid sikre, at der bliver valgt den billigst egnede bil og en fremtidssikker løsning.

Vi er uafhængige af leverandører af biler og af specialindretning til biler. I forhold til køreundervisning følges eleverne tæt og de elever, som ikke kan opnå kørekort, afsluttes i samarbejde med kommunen.

Specialiserede fysioterapeuter og kørelærere

Alle vores test, afprøvninger og belysning af bilansøgninger foretages af fysioterapeuter, der altid er opdateret inden for lovgivning, sygdomme, bilmarkedet og specialindretninger.

Vores køreundervisning foretages af kørelærere, der har viden om sygdomme og fysiske samt psykiske handicap, og som er specialister i at undervise personer med diverse handicap i at køre bil.

Specialindrettede biler

HandicapBilistCentret har 8 testbiler/skolevogne med specialindretninger, som vi kan tilpasse til den enkeltes behov.

Løser alle kørerelaterede opgaver

HandicapBilistCentret løser alle typer af kørerelaterede opgaver såsom afprøvning i lastbil, truck og på 3-hjulet knallert eller el-køretøj, så kontakt os og hør, om vi kan løse dit problem.

Tester alle

Alle uanset handicap og diagnose kan henvises.

Vi dækker hele landet

Med afdelinger i København og Aarhus dækker vi hele landet. Vi har mobilt testudstyr og foretager test og bilvalg, hvor det er mest hensigtsmæssigt for kommunen eller den enkelte.