Test af behov for indretning af bil i forhold til kørekort

Vi vurderer og tester, om en person med et handicap har behov for særlig indretning i bilen for at kunne betjene den.

HandicapBilistCentret kan vurdere, om en person med et handicap behøver særlig indretning for at kunne betjene en bil. Vi kan sørge for, at vedkommende får den rigtige og nødvendige indretning fra start.

Eksempler på særlig indretning:

  • Automatgear
  • Ratknop
  • Speeder og bremse til venstre fod
  • Håndbetjening
  • Joystick

Test af behov for specialindretning

HandicapBilistCentret har testudstyr (DTS) til måling af kræfter og reaktionstider. Ud fra måleresultaterne og en konkret vurdering af handicappet indretter vi en af vores testbiler og foretager en individuel afprøvning.

Testbilerne indeholder forskellige former for specialudstyr og kan tilpasses til personer med næsten alle typer af handicap. Vi kan derfor foretage en professionel vurdering af, hvilken indretning der er relevant til den enkelte.

Værdifuld erfaring på vejene

Når vi har fundet frem til den mest hensigtsmæssige indretning, afprøver vi den i praksis i en af vores testbiler, så vi er sikre på, at indretningen er korrekt, og at vedkommende magter at køre med den i trafik.

Vurdering af evne til at køre bil

Forskellige sygdomme, specielt de neurologiske, men også enkelte andre, kan medføre, at evnen til at bevare overblik og dømmekraft i trafikken forsvinder. Vi er vant til at vurdere, om en person fortsat er i stand til at køre bil og begå sig forsvarligt i trafikken.

Test giver besparelse

Pengene til en test er givet godt ud. Det er dyrt at indrette en bil til en person, som reelt ikke kan eller tør køre bil længere, og der er penge at spare ved ikke at installere unødig indretning.

Vejledende helbredsmæssig køretest

Har en person behov for særlig indretning i sin bil, for at kunne betjene og køre den på betryggende vis, skal vedkommende under normale omstændigheder til en vejledende helbredsmæssig køretest hos politiet.

Politiet træffer den endelige afgørelse om krav i kørekortet, det vil sige krav om særlig indretning i bilen. Og det er politiet, der beslutter, om borgeren kan få kørekort eller ej.

HandicapBilistCentret iværksætter vejledende helbredsmæssig køretest og stiller testbiler til rådighed ved selve køretesten hos politiet, ligesom vi sørger for, at politiet får en rapport med resultatet af vores test.

I en del sager afgør politiet borgerens behov for særlig indretning på baggrund af lægeattesten og HandicapBilistCentrets resultat. I andre sager vælger politiet at se personen køre, før de afgør sagen. I de tilfælde er det helt afgørende, at der er opnået en vis rutine, og at dårlige vaner er ændret, før den prøvesagkyndige skal vurdere evnen til at betjene og køre bil.

Det nye kørekort

Efter at have bestået den vejledende helbredsmæssige køretest vil personer, som i forvejen har kørekort, få tilsendt et kørekort med de nye påtegninger om krav til indretning af bilen.

Klar til køreundervisning

Personer, som ikke har kørekort, får et brev fra politiet om, hvilke krav politiet stiller til indretningen af deres bil for at kunne få et kørekort. Herefter kan borgeren, starte på køre- og teoriundervisning.

Undervisningen kan foregå i HandicapBilistCentrets køreskole eller i egen bil, som bliver indrettet til skolevogn. Det sidste kan kun anbefales, hvis vi skønner, at vedkommende vil kunne opnå kørekort, og hvis det er den økonomisk mest hensigtsmæssige løsning.

Kørekort til unge under 17 år

Unge med et handicap kan få tilladelse til at erhverve kørekort, fra de er 15 år, så de kan transportere sig selv til og fra skole, venner og fritidsinteresser. HandicapBilistCentret har stor erfaring i at vurdere og vejlede omkring kørekort til unge under 17 år.

Pris: Personer med kørekort

Der er en fast pris på en test af behovet for særlig indretning i forhold til kørekort for personer, som har kørekort. Dog er undtaget test, hvor der indgår indgår joystick-styring, eller hvor overflytning til førersæde er særlig vanskelig eller kræver brug af lift.

Til den faste pris skal tillægges prisen for 1 - 2 køretimer. Ved behov for mere end 2 øvetimer, kontaktes den betalende instans.

I tilfælde hvor der i forbindelse med et bilvalg blot er tale om et tjek af eksisterende kørekortskrav, og vi ikke skal skrive en egentlig testrapport, tilbyder vi testen til halv pris.

Pris: Personer uden kørekort

For personer uden kørekort afhænger prisen af timeforbruget. Dertil kommer et tillæg for brug af lukket bane.

Få yderligere oplysninger om kørekort og priser på 36 73 90 80.