Gå til hovedindhold

Test af kørefærdigheder og behov for særlig indretning ift. kørekort

Vi vurderer og tester, om en person med et handicap har behov for særlig indretning i bilen for at kunne betjene den.

HandicapBilistCentret kan teste, om en borger med fysisk funktionsnedsættelse fortsat kan køre bil efter ulykke eller sygdom, og om der er behov for påtegninger i kørekortet.

HandicapBilistCentrets fysioterapeuter og kørelærere har mange års erfaring med at teste og vurdere borgeres køreegnethed og behov for eventuel indretning. Vi har specialiseret måleudstyr samt en række skolevogne, som kan indrettes, så de tilgodeser de fleste funktionsnedsættelser.

Læs mere om bilvalg og indretning her

Testen indeholder en samtale med HandicapBilistCentrets fysioterapeut, måling og vurdering af kræfter og reaktionstider samt 1-2 køretimer med en kørelærer og fysioterapeut. Her tages der stilling til behovet for særlig indretning i en bil, og der udarbejdes en uddybende rapport med vores vurderinger og anbefalinger, som kan indgå i den kommunale sagsbehandling samt medbringes til læge, hospital og/eller Færdselsstyrelsen.