Vurdering af kørefærdigheder efter hjerneskade

Vi kan teste, om en person fortsat kan køre bil efter en skade eller sygdom i hjernen.

En blodprop, en blødning, eller en skade i hjernen efter en ulykke kan ligesom sygdom medføre kognitive skader.

Kognitive skader kan nedsætte dømmekraften i trafikken fx, hvis en person mister evnen til at:

 • Bevare overblik
 • Udføre to ting samtidig
 • Handle hurtigt
 • Koncentrere sig
 • Bedømme afstand

HandicapBilistCentret har udviklet en test, hvor vi kan teste og vurdere, om en person fortsat kan køre bil forsvarligt, ligesom vi kan rådgive om, hvordan personen efterfølgende forholder sig, hvis vedkommende behøver indretning for at kunne køre bil eller ikke længere kan køre bil.

Selve testen

Testen består af:

 • To små kognitive test, som indikerer, om personen har tilstrækkeligt overblik og opmærksomhed.
 • Stillingtagen til, om der er behov for specialindretning i bilen blandt andet ved at måle kræfter og reaktionstider.
 • En til to køretimer med fysioterapeut og kørelærer. Fysioterapeuten er med som observatør med henblik på at tilpasse indretningen og vurdere kørefærdighederne, dvs. om der er tegn på kognitive problemer.
 • Udarbejdelse af rapport, som sendes til henvisende instans og til personen, som er blevet testet.
 • Iværksættelse af vejledende helbredsmæssig køretest i følgende tilfælde:
  • hvis der er behov for specialindretning
  • hvis HandicapBilistCentret bedømmer, at kørslen ikke er sikker, og personen på trods heraf ikke er indstillet på at opgive at køre bil.

Både kørelærer og fysioterapeut noterer, hvilke vanskeligheder personen har i forhold til bilkørsel, og vi foretager en samlet vurdering af, om problemerne hænger sammen med hjerneskaden.

Vi kører normalt 2x1 time med den person, vi tester, så vedkommende kan vænne sig til at køre bil igen og eventuelt vænne sig til en ny indretning.

Undertiden kan de kognitive problemer dog være så markante, at en enkelt køretime er tilstrækkelig til at fastslå, at personen ikke skal køre bil.

Pris

Prisen på en test er fast inklusiv 1-2 køretimer og en kort testrapport. Ved behov for ekstra øvetimer, kontaktes den betalende instans.

Få yderligere oplysninger om priser på 36 73 90 80.