Vurdering af kørefærdigheder hos demente

Vi kan teste om demente stadig kan køre bil på en forsvarlig måde.

HandicapBilistCentret har udviklet en test, hvor vores kørelærer enten alene eller i samarbejde med vores fysioterapeuter kan vurdere, om en person med demens fortsat kan køre bil forsvarligt.

Demens nedsætter med tiden evnen til at køre bil. Man mister dømmekraften i trafikken, efterhånden, som man for eksempel mister færdighederne til at:

  • Bevare overblik
  • Udføre flere ting samtidigt
  • Koncentrere sig
  • Handle hurtigt
  • Bedømme afstand

Vurdering med kørelærer

Vurderingen omfatter en køretime med en af vores kørelærere, som vurderer personens evne til fortsat at køre og begå sig i trafikken. Vi afslutter med en mundtlig evaluering og udleverer en seddel, hvor vi krydser af, om vi kan anbefale, at personen fortsat kører bil.

Vurdering med fysioterapeut og kørelærer

Vurderingen omfatter:

  • To korte kognitive test, som foretages af en af vores fysioterapeuter
  • En køretime med fysioterapeut og kørelærer. Både fysioterapeuten og kørelæreren noterer sig, hvilke vanskeligheder personen har med at begå sig i trafikken, og vi foretager en samlet vurdering af, om problemerne kan tilskrives demens
  • En kort skriftlig evaluering, som sendes til personen og til den henvisende instans

Hvis vi oplever, at personen ikke kan køre forsvarligt, vil vi foranledige, at der bliver iværksat en vejledende helbredsmæssig køretest hos politiet.

HandicapBilistCentret kan stille bil til rådighed ved den vejledende helbredsmæssige køretest.

Sådan kommer du til en vurdering

Som privatperson

Du kan henvende sig som privatperson pr. telefon eller mail.

Henvisning via læge, kommune eller genoptræningssted

En læge, kommune eller genoptræningssted kan henvise en borger til vurdering. Henvisningen bør her være skriftlig og indeholde oplysninger om navn, cpr. nr., adresse og telefonnummer samt hvem, der skal betale for vurderingen. Det er muligt at henvise elektronisk.

Vi gør opmærksom på, at HandicapBilistCentret ikke har bemyndigelse til at tage kørekortet fra en borger. Denne afgørelse træffes udelukkende af politiet ved en vejledende helbredsmæssig køretest.

Gå til henvisningsskema

Pris

Prisen afhænger af, hvilken af de to vurderinger, der vælges.

Vurderingen med fysioterapeut og kørelærer tilbyder vi til en fast pris, som dækker vurdering med kørelærer og fysioterapeut og en kort rapport med resultatet af testen. Er der brug for yderligere køretimer, eller hjælp til en vejledende helbredsmæssig køretest, betales de almindelige konsulent- og køretimepriser.

Få yderligere information om vurderingen og priser på 36 73 90 80.